Våre leiebetingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

ALDERSGRENSE Minimumsalder for å leie moped er 16 år. Vi gjør oppmerksom på at leietaker må vise godkjent førerkort, og er ansvarlig for leiemopeden i leieperioden.

BETALING Leien faktureres per måned. Første leiefaktura må være betalt før mopeden utleveres.

KREDITTSJEKK Alle potensielle leietakere vil bli kredittsjekket. Dersom kredittsjekken ikke godkjennes, må det forhåndsbetales et depositum på 4000,- NOK.

SELVRISIKODEKNING Våre utleiepriser inkluderer forsikring. Alle leieforhold har egenandel ved skade.

EGENANDELSREDUKSJON Du kan mot et tillegg på 250,- per måned redusere egenandelen til 1000,-. Uten egenandelsreduksjon er vår egenandel 4000 NOK. Tegning av egenandelsreduksjon må gjøres ved leieforholdets start.

UTLEVERING / TILBAKELEVERING Etter avtale. Mopeden er ved utlevering rengjort og sjekket for skader. Ved innlevering skal mopeden være rengjort for å lette skadekontrollen for din og vår sikkerhet. Dersom mopeden ikke er ren ved innlevering, vil det tilkomme et gebyr på 500,- NOK. Ved ønske om tilbakelevering av mopeden før avtalt leieperiode er over, må dette skjemaet fylles ut: https://goel.no/pages/tilbakelevering.

PARKERINGSGEBYR Dersom du blir ilagt gebyr for feilparkering er dette ditt ansvar, og gebyr/bot må betales omgående. Vær spesielt oppmerksom på de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet. Manglende betaling for parkering vil medføre et krav mot leietaker personlig.

LEIETAKERS ANSVAR

  1. Leietaker bærer alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det i leietiden, inkludert parkerings- og trafikkforseelser.
  2. Ved kollisjonsskade eller skade ved utkjøring, kan utleier eller dets forsikringsselskap søke regress hos leietaker ved grov uaktsomhet eller pliktovertredelse. Alle skader skal umiddelbart meldes til utleier eller dennes representant. Er dette umulig, skal saken anmeldes til politiet.
  3. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader, og skade på dyr skal alltid meldes til politi og utleier.
  4. Leietakers egenandel forfaller umiddelbart til betaling ved skade.
  5. Ved skade skal dette skjemaet fylles ut: https://goel.no/pages/service.

EGENANDELSREDUKSJON Egenandelsreduksjon gjelder ikke ved skader forårsaket av uaktsomhet, inkludert, men ikke begrenset til, brente eller skåret hull, kjøring på uegnede steder, eller kjøring utenfor offentlig vei uten utleiers aksept.

LEIETAKERS PLIKTER

  1. Leietaker skal behandle kjøretøyet forsvarlig og ikke benytte det til øvelseskjøring, ta det ut av landet uten samtykke, benytte det i ulovlig øyemed, overlate det til uautoriserte sjåfører, benytte det til løp eller fartsprøver, taue andre kjøretøy, befordre for mange personer, eller kjøre i påvirket tilstand.
  2. Ved teknisk feil eller skade som forhindrer videre bruk, skal leietaker straks informere utleier. Dersom reparasjon er mulig innen rimelig tid, kan ikke leieforholdet avbrytes av leietaker uten økonomisk ansvar.

SPORINGSENHETER Alle våre mopeder er utstyrt med sporingsenheter for å forhindre tyveri. Disse enhetene brukes kun i tilfelle av tyveri eller annen uautorisert bruk. Ved å akseptere disse vilkårene, samtykker leietaker til bruk av sporingsenheter i henhold til våre retningslinjer for personvern.

ØKONOMISK ANSVAR Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i utleiers gjeldende norske leiebetingelser og prislister, som aksepteres ved signatur på leiekontrakten.

ANSVARSFRAVIKELSE Utleier fraskriver seg ethvert ansvar for tap leietaker måtte lide som følge av leieforholdet, inkludert tap av tid, penger, eller eiendom etterlatt i kjøretøyet.

Ved å akseptere disse vilkårene, erkjenner leietaker å ha forstått og akseptert alle vilkår og forpliktelser som følger med leieavtalen.